menu

Onthaal, organisatie en sales

Beroepskwalificatie: Winkelverkoper, Administratief medewerker onthaal

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Je ontwikkelt communicatieve en sociale vaardigheden in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Dit houdt in dat je klanten informeert en onthaalt en beperkte administratieve taken uitvoert in functie van het onthaal. Ook word je opgeleid voor winkelverkoop. Daarbij is ook aandacht voor het verwerven van noodzakelijke talenkennis (Frans, Engels en Duits) binnen die context. Daarnaast verwerf je de nodige digitale competenties vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Startend in 2023-2024 voor het vijfde jaar, in 2024-2025 voor het zesde jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Is de lessentabel niet volledig leesbaar op je toestel of wil je de info over onze school overzichtelijk samen in een boekje? Je vindt alles nog eens terug in onze brochures. 
Snel navigeren naar een campus