menu

Inschrijven

 

 

De inschrijvingen van nieuwe leerlingen  voor het schooljaar 2022-2023 starten op zaterdag 30 april 2022.

 

De leerlingen voor 1A of 1B die al een broer of zus hebben op onze school, genieten voorrang. Dat geldt ook voor kinderen van personeelsleden. De  voorrangperiode loopt van 21 maart tot en met 29 april 2022. Nadien vervalt dit recht.

 

Wij kunnen de meeste ouders evenwel geruststellen. In 1 A hebben wij een plaatsje klaar voor de eerste 195 leerlingen die voor onze school kiezen.
Enkel in 1 B en 2 B kan zich mogelijks een capaciteitsprobleem voordoen. In 1B beperken wij het aantal leerlingen tot 18. Zo kunnen wij de omkadering optimaal houden. De school kan geen capaciteit instellen voor 2B maar kan deze wel volzet verklaren indien dit nodig mocht zijn.
 
De 18 plaatsen die wij als school voorzien in 1 B zijn voor schooljaar 2022-2023 reeds allemaal ingenomen.

 

Elke inschrijving wordt pas definitief op het ogenblik dat uw zoon of dochter beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden waarvoor de inschrijving gevraagd wordt.

 

 

1 A OF 1 B ...

 

1 A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen hebben.
1 B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen hebben.
Ook leerlingen met een getuigschrift kunnen onder bepaalde voorwaarden in 1 B ingeschreven worden.

 

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

 

 

 

 

 

Neem telefonisch contact op met het secretariaat:
055 61 25 20
 

Tijdens de zomervakantie is er inschrijving mogelijk op weekdagen tussen 1 juli en 9 juli tussen 9.00u  en 12.00u. U dient hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak te maken, via bovenstaand nummer.

Ook vanaf 16 augustus kan u telefonisch een afspraak maken om in te schrijven.

Campus Glorieux Secundair

Stefaan-Modest Glorieuxlaan 30, 9600 Ronse
+32 (0)55 61 25 20 Bezoek website
Snel navigeren naar een campus