menu

Enkele veelgestelde vragen

Heeft u nog andere vragen?
Hoe ziet een dag op Glorieux Secundair er uit?

Dagverloop

 

Een volledige schooldag telt 7 lesuren van 50 minuten.

In de voormiddag wordt na het tweede lesuur een korte pauze ingelast.  De middagpauze voor de eerste graad valt na het vierde lesuur. Voor de tweede en de derde graad zijn er vijf lesuren in de voormiddag en slechts twee in de namiddag. Op woensdag zijn er voor iedereen slechts 4 lesuren en is de namiddag vrij.

8.00 u. Schooldomein toegankelijk
8.20 u. Belteken: je bent aanwezig op school
8.25 u. Eerste lesuur
9.15 u. Tweede lesuur
10.05 u. Pauze
10.30 u. Derde lesuur
11.20 u. Vierde lesuur
12.10 u. Middagpauze

 

Op school eten?
Belegde broodjes of eigen lunch

Niet op school eten?
Enkel met toestemming van je ouders bij het begin van het schooljaar

12.30 u. Stille ruimte voor wie wil. Hier kan je leren en werken
13.15 u. Belteken: je bent aanwezig op school
13.20 u. Vijfde lesuur
14.10 u. Zesde lesuur
15.00 u. Zevende lesuur
15.50 u. Einde schooldag
16.00 u. Avondstudie (maandag, dinsdag, donderdag) voor wie zich inschrijft en remediërings- of huiswerkklas voor wie uitgenodigd wordt
17.00 u. Einde avondstudie en remediërings- of huiswerkklas

Op woensdag eindigt de lesdag om 12.10 u.

Wat is Smartschool en waarvoor dient het?
Smartschool is een gebruiksvriendelijk elektronisch leerplatform en communicatiemiddel. Elke leerling en ouder heeft een eigen, persoonlijke login. Zo krijgt iedereen op onze school de informatie die hij nodig heeft.

Wat vind je op Smartschool?
• De schoolagenda van elk vak met de leerinhoud per lesuur en de taken en toetsen
• Een overzicht van de aangeboden begeleiding (remediëring)
• De kalender met activiteiten
• Alle resultaten van taken en toetsen
• Extra les- en oefenmateriaal
• Berichten van en naar leerkrachten, medewerkers, directie en medeleerlingen
• Online de les volgen via Live

In het begin van het schooljaar leren we leerlingen en ouders hoe Smartschool werkt, zodat ze het optimaal kunnen gebruiken. Daarnaast geven we tips mee voor een goed gebruik. We gaan graag op een aangename manier met elkaar om.
Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?
 • Via Smartschool over punten, agenda, berichten …
 • Infoavonden, zoals de eerste schooldag voor de eerstejaars
 • Rapporten:
  • 4 x per jaar een rapport dagelijks werk
  • 3 x per jaar een trimesterrapport voor de leerlingen met proefwerken in de eerste en tweede graad (A-stroom)
  • 2 x per jaar een semesterrapport voor de leerlingen in de derde graad
 • Oudercontacten:
  • Algemene oudercontacten: 
   • Voor de herfstvakantie
   • Voor de krokusvakantie
  • Selectieve oudercontacten:
   • Op uitnodiging waar nodig
   • Indien gewenst op afspraak
Hoe betaal ik de schoolkosten?

Schoolboeken betaal je rechtstreeks aan boekenfonds Iddink of in de boekhandel.

Voor de vaste schoolkosten ontvang je van de school twee keer per jaar een factuur, normaal gezien in oktober en in juni. Het gaat dan om uitgaven voor cursusmateriaal, fotokopieën en drukwerk, zwemmen en sportactiviteiten of materiaal voor werkstukken.

Daarnaast gebruiken we op Glorieux Secundair de Xafax-betaalsleutel. Daarmee betalen leerlingen variabele kosten voor buitenschoolse activiteiten en eigen aankopen zoals maaltijden en drankjes. Dit handige betaalmiddel laad je op via overschrijving of Bancontact. Via het elektronisch platform myNetpay is het mogelijk om alle uitgaven op te volgen.

Hoe gebruik ik de schoolagenda?

De schoolagenda is een belangrijk studie-instrument. Het helpt je bij het organiseren van je schoolwerk via een handige weekplanner. Je hoeft niet de inhoud van elke les te noteren, wel alle opdrachten en wat je moet studeren.

De schoolagenda is ook een contactmiddel tussen ouders en school. Wanneer we een brief meegegeven, noteren we dit in de agenda. We vragen aan de ouders dat ze ondertekenen 'voor gezien'. Op die manier weten we dat ze op de hoogte zijn. Elke week ondertekent één van je ouders je agenda.

Wat kan ik 's middags eten?

Je kan je eigen lunchpakket meebrengen.

Wie een broodje wil bestellen (kostprijs: max. € 4,50), meldt dit via een elektronisch formulier op de startpagina van Smartschool. Dit doe je best de dag voordien al, of ten laatste vóór 8.20 u. De betaling verloopt automatisch via je Xafax-rekening.

 

Water is op school gratis te verkrijgen.

 

Welke kledij mag ik dragen op Glorieux Secundair?

Er is geen uniform, maar we vragen om eenvoudige, verzorgde kleren te dragen. Vrijetijds- en vakantiekledij horen niet thuis op school, ook niet bij warm weer.

In de klas doe je buitenkledij (jas, sjaal, handschoenen ...) uit.

In de gebouwen is het dragen van hoofddeksels niet toegestaan.

Voor de lessen Sport draag je het T-shirt van de school en een donkerkleurige, korte broek naar keuze.

Het dragen van opzichtige sieraden, piercings, tatoeages en uitdagende of ongepaste kledij of haartooi zijn verboden.

Mag ik mijn smartphone/muziekspeler meenemen naar school?

Smartphones en muziekspelers mogen we op school niet horen of zien.

We hechten veel belang aan verbinding met elkaar. Empathie is een accentwaarde op onze school. Enkel door oprechte aandacht kan een leerling werkelijk contact maken met een ander.

Waar koop ik mijn boeken?

Elke leerling krijgt een code waarmee hij op www.iddink.be zijn boekenlijst vindt. Je kan er je boeken kopen of huren. Een boekhandel naar eigen keuze is ook mogelijk.

Hoe is de begeleiding van leerlingen georganiseerd?

Het schoolteam spant zich in voor een positief leer- en leefklimaat. We zijn allen bereikbaar en bereid te helpen waar nodig: de medewerkers van het secretariaat, vakleerkrachten, klassenleraars, leerlingenbegeleiders en directie. De zorgco's leiden de leerlingenbegeleiding in goede banen: voor elke individuele leerling en op klas- en schoolniveau.

Doorheen het schooljaar organiseren we reflectiegesprekken. Iedere leerling maakt een afspraak bij zijn klassenleraar voor een babbel over zijn welbevinden op school. Zo leren we elkaar beter kennen.

De school werkt nauw samen met het CLB om leerlingen te ondersteunen op verschillende vlakken: leren leren, leren kiezen, leren leven en gezondheid.

De leerlingen uit het eerste jaar krijgen in het begin van het schooljaar peters en meters uit het vijfde jaar.

Hoe is het schoolleven op Glorieux Secundair?

Op Glorieux Secundair organiseren we een gevarieerd aanbod van activiteiten om je gehele ontwikkeling van hoofd, hart en handen te stimuleren:

 • Klassfeerdag rond verbindende communicatie en preventie van pesten
 • Schoolcross en sportdag
 • Activiteiten tijdens de middagpauze zoals middagsport
 • Vieringen en bezinningsmomenten
 • Solidariteitsacties
 • Eigen producties zoals theater of vrij podium
 • Projectdagen bij het begin van het trimester
 • Creatieve werkjes maken voor infodagen, gedichtendag …
 • Positieve taalbeleving door voorleesweek, poëzieweek, jeugdboekenmaand
 • Inspraak in het beleid via de leerlingenraad

 Ook buiten de klas- en de schoolmuren bieden we je tal van leerervaringen aan:

 • Theatervoorstellingen
 • Ontmoetingen met jeugdauteurs
 • Een bezoek aan de bib
 • Kangoeroewedstrijd wiskunde
 • Studiereizen en -uitstappen

Campus Glorieux Secundair

Stefaan-Modest Glorieuxlaan 30, 9600 Ronse
+32 (0)55 61 25 20 Bezoek website
Snel navigeren naar een campus