menu

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze biedt  een brede algemene vorming. Naast een stevige basis voor de vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde omvat deze ook een stevig pakket talen en geschiedenis. In deze richting is er veel aandacht voor onderzoek, planmatig werken en probleemoplossend denken. De nadruk ligt eveneens op communicatieve vaardigheden, die een goede wetenschapper moet bezitten.
De leerling leert wiskundig abstracte begrippen hanteren en toepassen in natuurwetenschappelijke contexten. Probleemoplossend vermogen wordt aangescherpt via concrete toepassingen, die ook de maatschappelijke relevantie illustreren.

 

 

Is de richting 'Natuurwetenschappen' iets voor jou?

  • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen, zowel voor biologie en chemie als voor fysica.

  • Je redeneert graag abstract en wiskundig.

  • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.

  • Probleemoplossend en kritisch denken vind je een leuke uitdaging.

Logische vervolgrichtingen

  • Moderne talen-wetenschappen
  • Wetenschappen-wiskunde

Deze richtingen worden vanaf schooljaar 2023-2024 vernieuwd in de derde graad. In de loop van het tweede semester van schooljaar 2022-2023 maken wij bekend hoe wij deze richtingen vorm zullen geven

Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Is de lessentabel niet volledig leesbaar op je toestel of wil je de info over onze school overzichtelijk samen in een boekje? Je vindt alles nog eens terug in onze brochures. 
Snel navigeren naar een campus