menu

Handel

 

 

 

 

De leerling kiest voor een studie waar hij/zij later veel richtingen mee uit kan in het economische domein. De klemtoon ligt op actuele economische en bedrijfsgerichte kennis. De professionele ICT-vaardigheden worden aangeleerd in de tweede graad en worden volledig geïntegreerd in het vak bedrijfseconomie in de derde graad. In de lessen bedrijfseconomie wordt het sociaal- en ondernemingsrecht op een praktische manier verwerkt in casestudies.

 

 

De mondelinge en schriftelijke taalkundige vorming is op de praktijk afgestemd en gericht op de ondersteuning van commerciële, administratieve en organisatorische taken die de leerling moet uitvoeren.

 

 

In de tweede graad gaan de leerlingen eerst op verkenning in de handelswereld en verwerven ze inzicht in de documentenstroom van een onderneming. In een volgende stap krijgen de leerlingen de principes van het dubbel boekhouden onder de knie en krijgen ze efficiënte verkooptechnieken aangeleerd. Er zijn in bedrijfseconomie veel raakpunten met het vak informatica, zo zal de manuele factuurberekening uitgewerkt worden in MS Excel.

Het vierde jaar Handel is voor schooljaar 2021-2022 reeds volzet

 

In de derde graad leren de leerlingen werken met een professioneel boekhoud- en een ERP- (enterprise resource planning) pakket. Daarnaast komen o.a. marketing, fiscaliteit, financiering, opstarten van een onderneming … aan bod. In actieve werkvormen zoals een minionderneming of algemeen project worden hun ondernemingsvaardigheden aangescherpt. De leerlingen zullen in het laatste jaar een korte bedrijfsstage moeten volgen gekoppeld aan een GIP (geïntegreerde proef). Hierdoor worden de leerlingen geconfronteerd met de dagdagelijkse realiteit van het bedrijfsleven en moeten zij een belangrijk deel van de geziene leerstof toepassen op hun stagebedrijf.

 

 

Is de richting 'Handel' iets voor jou?

 

  • Je hebt praktisch inzicht en kan organisatorisch denken.
  • Je hebt aanleg en belangstelling voor moderne vreemde talen en communicatieve vaardigheden.
  • Je hebt interesse voor de zakenwereld en je wil later aan de slag in de dienstensector.
  • Je wil binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit.
  • Je kan efficiënt gegevens en informatie beheren.
  • Je bent een teamspeler.

 

Lessentabel voor de richting handel
(overzicht per jaar)


Heb je nog vragen?

Contacteer ons
Is de lessentabel niet volledig leesbaar op je toestel of wil je de info over onze school overzichtelijk samen in een boekje? Je vindt alles nog eens terug in onze brochures. 
Snel navigeren naar een campus